De oorsprong

Tijdens de jaren '30 kreeg het kinder- en jeugdwerk een duidelijk gezicht door de oprichting van twee jeugdorganisaties: de BEJV, het 'Belgisch Evangelisch Jeugd Verbond' in 1936 (later EJV genoemd) en in hetzelfde jaar, 6 maanden later, de Franse organisatie UJEB, de 'Union de la Jeunesse Evangélique Belge'.

 

De oorlogsjaren

Kamp Limauges was erg belangrijk tijdens WO2. Niet alleen omdat het diende als onderduikadres, maar ook omdat de gebruikelijke kinder- en jeugdkampen zo vaak mogelijk doorgingen tijdens de oorlogsjaren. Het fungeerde als een plek om mentaal en fysiek te herstellen van de gevolgen van de oorlog.
De omstandigheden in het jeugdkamp van Limauges waren toen behoorlijk primitief. Het kamp bestond uit eenvoudige bakstenen gebouwen, geen elektriciteit en harde bedden gemaakt van strooien matrassen. Het was redelijk geïsoleerd van de buitenwereld, maar door de ligging was elke beweging zichtbaar vanuit de directe omgeving.

Uitbreiding Kamp Limauges tijdens de jaren '50

In de jaren '50 ontstond er een grote behoefte om het jeugdkamp in Limauges uit te breiden. De visie om dit te doen groeide, mede door de broers Jan de Smidt en Albert Henegouwen, die praktisch gesproken de leiding op zich namen. BEZ-medewerkster Lillian Palmberg bezocht kerken met een diapresentatie en maquette van het nieuwe kamp voor promotiedoeleinden en om de benodigde fondsen te werven. Als kinderwerker kon ze uitleggen hoe belangrijk dit werk was om jonge mensen te bereiken voor de Heer en hen te helpen groeien in hun geloof.

Door de jaren heen is het jeugdkamp in Limauges erg waardevol gebleken: veel kampeerders zijn gelovig geworden. Een voorganger vertelde eens dat een kwart van zijn gemeente daar gered was, inclusief zijn eigen vrouw!

Een volledige renovatie van Kamp Limauges (1989-2019)

In de jaren '80 ontstond opnieuw de behoefte aan een grondige renovatie omdat de kampaccommodatie niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen. Er werd een omvangrijk plan opgezet voor renovatie en nieuwbouw dat in 5 fasen gerealiseerd zou worden. Zoals voor de hele missie het geval was, zou dit worden uitgevoerd zonder financiële leningen of welke schuld dan ook. Het werk zou grotendeels door vrijwilligers worden uitgevoerd om de kosten laag te houden en kon alleen doorgaan zolang er donaties waren. Dit maakte het een complex proces, maar ook een proces dat afhankelijk is van Gods steun en zegen. Het is het verlangen van BEZ (VIANOVA sinds 2019) dat Kamp Limauges een zegen zal blijven, dat kinderen en jongeren Jezus zullen leren kennen en dat gelovigen bemoedigd zullen worden in hun geloof.

Henk van Dorp
(dit verslag is een samenvatting uit het boek, "Uw Woord is de Waarheid", het verhaal van 100 jaar Belgische Evangelische Zending; 352 pgs. van Scholten uitgevers, Zwolle, 2019)

nl_NLDutch